Intensywna terapia 2020 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych

Warsztaty

 • Warsztaty towarzyszące konferencji – czwartek, 2 kwietnia

 • KANIULACJA DUŻYCH NACZYŃ POD KONTROLĄ USG

  Koordynator: dr hab. Tomasz Czarnik (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Szanowni Państwo

  Gorąco zapraszamy na pierwszą edycję warsztatów dotyczących zagadnienia kaniulacji dużych naczyń pod kontrolą ultrasonograficzną, które odbędą się 2 kwietnia 2020 r. w ramach konferencji „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”.

  Metoda kaniulacji dużych naczyń tętniczych i żylnych pod kontrolą obrazowania ultrasonograficznego w czasie rzeczywistym jest rekomendowana przez wiele towarzystw naukowych i powinna być standardową procedurą na każdym nowoczesnym oddziale intensywnej terapii.


  Zapraszamy do udziału w warsztatach osoby rozpoczynające swoją przygodę z kaniulacją pod kontrolą ultrasonografii. Na kilku stanowiskach odbędą Państwo szkolenie z zasad obrazowania ultrasonograficznego oraz praktycznego zastosowania różnych technik kaniulacji dużych żył i tętnic w warunkach intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego. Grupy maksymalnie 4-osobowe bedą się szkolić nażywych modelach przy wykorzystaniu preparatów żelowych z aktywnym udziałem intensywistów posiadających wieloletnie doświadczenie w rutynowym zastosowaniu ultrasonografii w intensywnej terapii.

  Ramowy plan warsztatów
  1. Podstawowe zasady posługiwania się aparatem USG (klawiszologia, umiejętność trzymania głowicy USG)
  2. Metody wizualizacji naczyń (oś długa, krótka i skośna)
  3. Ultrasonograficzna identyfikacja tętnicy i żyły
  4. Najczęściej stosowane dostępy naczyniowe – obrazowanie ultrasonograficzne dużych żył i tętnic
  5. Metody wprowadzania igły kaniulacyjnej (w płaszczyźnie wiązki, poza płaszczyzną wiązki) – preparaty żelowe

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

                

  Zajęcia warsztatowe dla 20 osób.
  Koszt uczestnictwa: 350 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  15.00–19.00 Brak wolnych miejsc

 • ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII

  Koordynator: dr hab. Tomasz Czarnik (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Szanowni Państwo

  Gorąco zapraszamy na tegoroczną edycję warsztatów z zakresu echokardiografii, które odbędą się 2 kwietnia 2020 r. w ramach konferencji „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”.

  Zastosowanie echokardiografii przezklatkowej w codziennej ocenie stanu zdrowia ciężko chorego pacjenta staje się współczesnym miernikiem jakości prowadzenia intensywnej terapii.
  Podobnie jak w ubiegłym roku, do udziału w warsztatach zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę z echokardiografią w intensywnej terapii, jak i osoby na bardziej zaawansowanym poziomie. Na kilku stanowiskach odbędą Państwo szkolenie z zasad zastosowania echokardiografii przezklatkowej w warunkach intensywnej terapii. Praktyczne warsztaty na żywych modelach odbywają się w grupach maksymalnie 4-osobowych z aktywnym udziałem doświadczonych intensywistów.

  Ramowy plan warsztatów
  Grupa początkująca (3 grupy 4-osobowe)

  1. Podstawowe zasady posługiwania się aparatem USG (klawiszologia, umiejętność trzymania głowicy USG)
  2. Podstawowe projekcje echokardiograficzne używane w intensywnej terapii (przymostkowe, koniuszkowe, podmostkowa)
  3. Podstawy sonoanatomii serca (jamy, ściany, zastawki, duże naczynia)
  4. Kolor dopler dla początkujących
  5. Uproszczona ocena frakcji wyrzutowej lewej komory – tzw. eyeballing

  Grupa zaawansowana (2 grupy 4-osobowe)

  1. Szacowanie dysfunkcji rozkurczowej lewej komory jako element oceny szans na skuteczne zakończenie wentylacji mechanicznej
  2. Ocena wolemii u pacjenta poddanego inwazyjnej wentylacji mechanicznej
  3. Echokardiograficzna kalkulacja rzutu serca

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)
                

  Zajęcia warsztatowe dla 20 osób (5 grup 4-osobowych).
  Koszt uczestnictwa: 400 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 Brak wolnych miejsc

 • TECHNIKI BRONCHOSKOPOWE NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

  Koordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Soja
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Bronchoskopia stała się w ostatnich latach istotnym narzędziem niezbędnym w ramach funkcjonowania profesjonalnego oddziału intensywnej terapii (OIT). Badanie to posiada wiele zastosowań zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Bronchoskopia jest wykorzystywana w celu oczyszczenia drzewa oskrzelowego, pobrania diagnostycznego materiału z dróg oddechowych oraz pomocniczo przy trudnej intubacji lub w trakcie zabiegu tracheostomii przezskórnej.
  Pragniemy zaprosić Państwa na warsztaty ,,Techniki bronchoskopowe na OIT”, które odbędą się 2 kwietnia 2020 r. w Krakowie w ramach konferencji „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”.
  Warsztaty poprowadzą doświadczeni lekarze, wykonujący bronchoskopię na co dzień w swojej praktyce klinicznej. Szkolenie skierowane jest zarówno do lekarzy początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Podczas pierwszej części warsztatów zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne (około 1 h), drugą część stanowią praktyczne ćwiczenia w 5-osobowych grupach.


  Część 1 - teoretyczna - program ramowy:

  1. Anatomia płuc i drzewa oskrzelowego
  2. Podstawy i zasady bronchofiberoskopii. Sprzęt
  3. Zasady pobierania materiału do badań w trakcie bronchofiberoskopii
  4. Bronchofiberoskopia terapeutyczna u pacjenta OIT
  5. Inne zastosowania bronchoskopii

  Część 2 - ćwiczenia praktyczne na manekinach

  1.Wprowadzenie i demonstracja bronchofiberoskopii u pacjenta zaintubowanego
  2.Ćwiczenia praktyczne w małych grupach

  Warsztaty dla osób początkujących są przeznaczone dla osób rozpoczynających przygodę z echokardiografią (bronchoskopią). Część czasu będzie poświęcona na podstawowe aspekty obsługi sprzętu, anatomię, zasady wykorzystania. W grupie dla zaawansowanych aspekty te zostaną potraktowane jedynie skrótowo. Warsztaty skupią się na doskonaleniu techniki, bardziej zaawansowanych pomiarach echokardiograficznych (echokardiografia) i technikach wykorzystania bronchofiberoskopii w OIT (bronchoskopia)

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 15 osób (2 grupy 15-osobowe).
  Koszt uczestnictwa: 350 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 (grupa podstawowa) Brak wolnych miejsc
  14.00–18.00 (grupa średniozaawansowana) Brak wolnych miejsc

 • TRACHEOSTOMIA PRZEZSKÓRNA

  Koordynator: dr n. med. Paweł Robak
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Pragniemy zaprosić Państwa na kolejną już edycję warsztatów z zakresu tracheostomii przezskórnej. Jest to metoda z wyboru w przypadku utrzymania drożności dróg oddechowych u większości pacjentów wymagających długotrwałej wentylacji mechanicznej oraz u tych chorych, którzy z powodu różnych zaburzeń układu nerwowego nie są w stanie utrzymać jej samodzielnie. Dlaczego? U kogo? Kiedy? Jak? Czym? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie części teoretycznej, jednak najistotniejszym elementem szkolenia będą zajęcia praktyczne. Uczestnicy, w 3–5-osobowych grupach, pod okiem instruktorów będą mogli własnoręcznie poznać, wypróbować i doskonalić różne techniki wykonania tego zabiegu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się ze sprzętem większości renomowanych producentów. Kontrola endoskopowa? Kontrola ultrasonograficzna?.
  Zapisz się i dowiedz, jak należy poprawnie wykonywać zabieg tracheostomii przezskórnej!
  Po zakończeniu szkolenia materiały teoretyczne zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 15 osób.
  Koszt uczestnictwa: 250 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 Brak wolnych miejsc
 • ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA (TEE)

  Koordynator: dr n. med. Paweł Majewski, dr n. med. Wojciech Mielnicki
  (rozwiń informacje o warsztacie)  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników szkolenia z aspektem przydatności echokardiografii przezprzełykowej w codziennej praktyce lekarskiej w warunkach OIT z założeniem, że wiedza nabyta podczas szkolenia ma charakter tylko i wyłącznie wstępu do ewentualnego dalszego zainteresowania tematyką TEE.

  Tematyka
  Wprowadzenie:
  1. Budowa i zasady manipulowania głowicą
  2. TEE jako uzupełnienie TTE
  3. Skierowanie pacjenta OIT na TEE
  Część praktyczna:
  1. Ustawienie do badania względem pacjenta
  2. Zasady obsługi głowicy
  3. Wprowadzenie głowicy do przełyku pacjenta
  4. Podstawowe projekcje i manipulacje
  W ramach warsztatów omówione zostaną cele echokardiograficznego badania przezprzełykowego u pacjenta intensywnej terapii z jednoczesnym poszukiwaniem odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące jego stanu z punktu widzenia lekarza intensywisty. Kolejny punkt to prezentacja podstawowych projekcji w trakcie standardowego badania przezprzełykowego, a następnie omówienie kilku przypadków klinicznych oraz wykorzystanie badania przezprzełykowego w diagnostyce różnicowej i leczeniu.

  Forma Krótkie teoretyczne prezentacje wraz z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, w trakcie których głównym celem jest maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia na pracę z głowicą przezprzełykową. Każdy z uczestników przeprowadza diagnozę prostego przypadku, a następnie z pozostałymi uczestnikami szkolenia wspólną analizę wszystkich prezentowanych przypadków.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 10 osób.
  Koszt uczestnictwa: 250 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  13.30–17.30Brak wolnych miejsc

 • ZASTOSOWANIE ANESTEZJI REGIONALNEJ POD KONTROLĄ ULTRASONOGRAFICZNĄ NA OIT

  Koordynator: lek. med. Paweł Pietraszek
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Zapraszamy na warsztaty „Zastosowanie anestezji regionalnej pod kontrolą ultrasonograficzną na OIT”. Celem warsztatów jest praktyczne przybliżenie uczestnikom technik znieczulenia regionalnego, które można wykorzystać na OIT. Złamania struktur chrzęstno-kostnych klatki piersiowej spowodowane nie tylko urazami komunikacyjnymi, ale również np. w wyniku resuscytacji krążeniowo-oddechowej, są powszechne wśród pacjentów OIT i przyczyniają się do pogorszenia mechaniki oddychania oraz potencjalnych powikłań płucnych. Dlatego też największy nacisk będzie położony na blokady w obrębie ściany klatki piersiowej, np. znieczulenie: przykręgowe, w przedziale mięśnia prostownika grzbietu, w przedziale mięśnia zębatego przedniego oraz przymostkowe w przedziale piersiowo-międzyżebrowym. W trakcie warsztatów zaprezentujemy również sposoby ultrasonograficznego obrazowania kręgosłupa i kanału kręgowego, co w wielu przypadkach może znacznie ułatwić wykonanie najpowszechniej wykonywanego znieczulenia regionalnego na OIT – znieczulenia zewnątrzoponowego.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka

  Zajęcia warsztatowe dla 15 osób.
  Koszt uczestnictwa: 200 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 Brak wolnych miejsc

 • USG NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII – POCUS, USG PŁUC, OCENA STANU NAWODNIENIA

  Koordynator: lek. med. Piotr Łoboda
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Ultrasonografia odgrywa coraz większą rolę w codziennej praktyce lekarskiej. Powszechny dostęp do aparatury, coraz mniejsze jej rozmiary i większa łatwość użycia sprawiają, że staje się ona niezwykle użyteczna w przyłóżkowej diagnostyce pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów na OIT, gdzie niejednokrotnie konieczne jest bardzo szybkie podejmowanie decyzji, a możliwość dokładnej oceny stanu pacjenta bywa utrudniona. Pragniemy zaprosić Państwa na warsztaty ultrasonografii przyłóżkowej – PoCUS i USG płuc na OIT, które odbędą się w 2 kwietnia 2020 r. w Krakowie w ramach konferencji „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby rozpoczynające swoją przygodę z ultrasonografią, ale również te, które pragną doskonalić już nabyte umiejętności. Szkolenie odbywa się w grupach 4–5-osobowych.
  Tematyka
  PoCUS na OIT
  1. Podstawowe zasady obsługi aparatu USG
  2. USG klatki piersiowej
  3. USG FAST
  4. USG FAST
  5. Ocena stopnia nawodnienia

  USG w niewydolności oddechowej

  1. Podstawowe zasady obsługi aparatu USG, wybór głowicy
  2. Prawidłowy obraz płuc w USG, interpretacja artefaktów
  3. Ocena opłucnej
  4. Protokół BLUE

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 15 osób (grupa podstawowa i średniozaawansowana).
  Koszt uczestnictwa: 600 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–14.30 (grupa podstawowa) Brak wolnych miejsc
  15.00–20.30 (grupa średniozaawansowana) Brak wolnych miejsc
 • TECHNIKI NERKOZASTĘPCZE W INTENSYWNEJ TERAPII

  Koordynator: dr n. med. Bartosz Kudliński
  (rozwiń informacje o warsztacie)


  Ciągłe techniki nerkozastępcze są wykorzystywane w intensywnej terapii coraz szerzej. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi metodami ciągłego oczyszczania krwi. Prowadzący odpowiedzą na wszystkie istotne pytania kliniczne dotyczące dostępu naczyniowego, właściwej kwalifikacji pacjentów, czasu włączenia terapii czy wyboru rodzaju antykoagulacji. Jak korygować kwasicę metaboliczną? Jak optymalnie wybrać wielkość ultrafiltracji? Czym kierować się, wybierając daną metodę leczenia? Co to jest i do czego służy predylucja? Żaden z uczestników nie opuści warsztatów bez odpowiedzi na te i inne wątpliwości, które pojawiają się w codziennej praktyce. Dodatkowo, dzięki praktycznej części warsztatów każdy uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do rozpoczęcia leczenia ciągłymi technikami nerkozastępczymi, odpowiedniego ustawienia parametrów oraz nauczy się, jak radzić sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się w czasie stosowania ciągłych technik nerkozastępczych.

  Miejsce: Hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2

  Zajęcia warsztatowe dla 20 osób.
  Koszt uczestnictwa: 300 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  13.00–17.00 Brak wolnych miejsc

 • TRUDNE DROGI ODDECHOWE

  Koordynator: dr n med. Ewa Zasada, dr n med.Joanna Zorska, dr n med. Wojciech Serednicki
  (rozwiń informacje o warsztacie)


  Celem warsztatów jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, ćwiczenie umiejętności technicznych oraz trening komunikacji w przypadku wykonywania trudnej intubacji ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów leczonych w warunkach oddziału intensywnej terapii. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, pod okiem doświadczonych wykładowców, z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Warsztaty polecamy zarówno osobom rozpoczynającym swoją przygodę z zagadnieniem trudnych drór oddechowych, jak i bardziej doświadczonym uczestnikom.
  Część teoretyczna:

  1. Przygotowanie do planowej trudnej intubacji
  2. Postępowanie w przypadku nieprzewidzianej trudnej intubacji
  3. Planowanie i współpraca zespołu w przypadku intubacji w warunkach intensywnej terapii
  4. Wózek ze sprzętem do zabezpieczenia dróg oddechowych

  Część praktyczna: Scenariusze z wykorzystaniem sprzętu do trudnej intubacji

  1. Wideo-laryngoskopia
  2. Intubacja przez LMA/iGEL
  3. Intubacja z użyciem fiberoskopu
  4. Zastosowanie wysoko przepływowej tlenoterapii donosowej
  5. Zastosowanie rurek intubacyjnych z wbudowana kamerą
  6. Konikotomia
  7. Ekstubacja po trudnej intubacji

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)
                

  Zajęcia warsztatowe dla 24 osób.
  Koszt uczestnictwa: 300 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 Brak wolnych miejsc

 • CEWNIKI CENTRALNE Z DOSTĘPU OBWODOWEGO PICC ARROW® ORAZ DOSTĘP DOSZPIKOWY ARROW® EZ-IO®

  Koordynator: María Sedano, Vascular Access Clinical Manager EMEA, Clinical & Medical Affairs
  Koordynator: Agnieszka Wyderka, Clinical Specialist Poland Clinical & Medical Affairs
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Wprowadzenie:
  Celem warsztatu będzie zaznajomienie uczestnika z alternatywnymi rozwiązaniami dla dostępu naczyniowego zarówno centralnego jak i obwodowego. System dostępu doszpikowego Arrow EZ-IO® to sprawdzone szybkie i skuteczne rozwiązanie w sytuacjach nagłych, w każdym przypadku, gdy dostęp naczyniowy jest trudny do uzyskania. Zapewnia peryferyjny dostęp żylny z wydajnością cewnika centralnego. PICC to kaniule centralne wprowadzone z dostępu obwodowego. Ze względu na miejsce wprowadzenia zmniejszają ryzyko występowania zakażeń czy zakrzepicy, przy zwiększeniu komfortu chorego szczególnie wówczas gdy wprowadzony jest we właściwym miejscu pod kontrolą USG . Dedykowany jest zarówno dla chorych przewlekle hospitalizowanych wymagających długotrwałego leczenia preparatami dożylnymi, a także podczas leczenia domowego i hospicyjnego.

  Część praktyczna skierowana do lekarzy
  Dostęp doszpikowy ARROW® EZ-IO®
  Warsztaty dotyczące systemu dostępu doszpikowego ARROW® EZ-IO®. Maja na celu dostarczenie praktykującemu użytkownikowi wiedzy dydaktycznej i są połączone z zadaniami praktycznymi. Efektem szkolenia będzie uzyskanie przez uczestnika umiejętności manualnych pozwalających na osiągniecie bardzo wysokiego wskaźnika sukcesu, bo az 95% skuteczności (lub większej ) w uzyskania IO już po <60 sekundach podczas gdy linie centralne zajmują ok 11 do 25 minut.

  Implementacja PICC pod kontrola USG
  Warsztaty obejmują analizę dostępów anatomicznych, wybór rodzaju cewnika PICC dla danego pacjenta ze względu na rodzaj leczenia, wybór miejsca i techniki wkłucia. Omówienie poszczególnych wariantów dostępu, problemów technicznych i możliwych do uniknięcia powikłań. Wykorzystanie USG do identyfikacji naczyń. Po ukończeniu warsztatu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować naczynie żylne/tętnicze, ocenić drożność, średnicę, głębokość położenia. Po części praktycznej potrafi wprowadzić igłę do naczynia posługując się aparatem USG. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych. Uczestnik samodzielnie wprowadzi cewnik pod osłoną USG.
  Cześć praktyczna skierowana do pielęgniarek i ratowników
  Implementacja PICC pod kontrola USG
  Warsztaty obejmują analizę dostępów anatomicznych, wybór rodzaju cewnika PICC dla danego pacjenta ze względu na rodzaj leczenia, wybór miejsca i techniki wkłucia. Omówienie poszczególnych wariantów dostępu, problemów technicznych i możliwych do uniknięcia powikłań. Wykorzystanie USG do identyfikacji naczyń. Podstawowe informacje dotyczące zastosowania obrazowania ultrasonograficznego niezbędne do prawidłowej implementacji wkłuć donaczyniowych. Po ukończeniu warsztatu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować naczynie żylne/tętnicze, ocenić drożność, średnicę, głębokość położenia. Po części praktycznej potrafi wprowadzić igłę do naczynia posługując się aparatem USG. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych. Uczestnik samodzielnie wprowadzi cewnik pod osłoną USG.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 15 osób (grupa dla pielegniarek i ratowników oraz grupa dla lekarzy).

  Koszt uczestnictwa dla lekarzy: 150 zł

  Koszt uczestnictwa dla pielęgniarek i ratowników medycznych: 100 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  9.00–13.00 (grupa dla pielęgniarek i ratowników) Zapisz się
  14.00–18.00 (grupa dla lekarzy) Zapisz się

 • NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W STANACH NAGŁYCH

  Koordynator: dr Robert Łukaszuk, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
  (rozwiń informacje o warsztacie)


  Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NIV) płuc znajduje coraz więcej zastosowań dzięki korzystnym wynikom badań klinicznych w przypadku różnych jednostek chorobowych. Zastosowanie NIV u pacjentów z ostrą hipoksemiczną niewydolnością oddechową czy z zaostrzeniami przewlekłej niewydolności oddechowej zostało już potwierdzone. Tacy pacjenci trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe, intensywnej terapii, pulmonologiczne, a także na oddziały chorób wewnętrznych lub inne oddziały szpitalne, niekoniecznie specjalizujące się w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową. Warto poznać wskazania do stosowania nieinwazyjnej wentylacji, a także podstawowe tryby wentylacji, zasady doboru sprzętu oraz dowiedzieć się, jak w nagłych przypadkach rozpocząć nieinwazyjną wentylację. Zapraszamy do udziału w warsztatach, w trakcie których postaramy się w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w znajomość zagadnień nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w stanach nagłych.
  PROGRAM:
  1. Kwalifikacja pacjenta do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w ostrej niewydolności oddechowej oraz w zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddechowej a) Rola USG w ocenie funkcji przepony, ruchomości i podatności płuc, scoring przyczyn wskazań do wentylacji. Ocena skuteczności rekrutacji pęcherzyków płucnych w USG

  2. Warunki prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej u danego pacjenta:
  a) określenie celu wentylacji nieinwazyjnej
  b) dobór maski
  c) wybór trybu wentylacji
  d) dobór parametrów wentylacji
  e) sposoby doboru przepływu tlenu w wentylacji NIV

  3. Monitorowanie terapii NIV, odczyt krzywych z respiratora
  4. Praktyczny aspekt efektów ubocznych wentylacji nieinwazyjnej
  5. Rola sedacji w NIV

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (wejście na warsztaty od ul. Bułhaka)

  Zajęcia warsztatowe dla 16 osób.
  Koszt uczestnictwa: 250 zł

  czwartek, 2 kwietnia
  15.00–19.00 Zapisz się

 • STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA - SYMULACJA MEDYCZNA

  Koordynator: dr Jakub Pabjańczyk
  (rozwiń informacje o warsztacie)


  Szanowni Państwo
  Gorąco zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów dotyczących postępowania w stanach zagrożenia życia, realizowanych przy wykorzystaniu technik symulacji medycznej, które odbędą się 5 kwietnia 2020 r. w ramach konferencji „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”. Przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki oraz wczesne wdrożenie postępowania u pacjentów w stanach nagłych jest kluczowym elementem pozwalającym uniknąć poważnych powikłań. W codziennej praktyce często nie docenia się wpływu na wynik leczenia pacjenta takich czynników, jak: skoordynowana współpraca w zespole, wybór właściwych priorytetów pod presją czasu, świadomość sytuacyjna, błąd fiksacji. Dzięki warsztatom w sali symulacyjnej można skutecznie rozwijać umiejętności medyczne przy równoczesnym podnoszeniu kwalifikacji w obszarze technik komunikacyjnych i zarządzania zespołem (CRM). Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, którzy w bezpiecznych warunkach będą mogli przeprowadzić diagnostykę i zastosować zaproponowany przez siebie sposób leczenia pacjentów w stanach nagłych. Warsztaty odbędą się w grupach 5-osobowych w salach symulacyjnych dużej wierności, przy wykorzystaniu symulatorów medycznych firmy Laerdal. W trakcie szkolenia każda grupa weźmie udział w realizacji 3 scenariuszy klinicznych z zakresu: internistycznych stanów nagłych, urazów, sytuacji okołozatrzymania krążenia. Po każdym scenariuszu trwającym 20 minut, z udziałem instruktora, przeprowadzony będzie debriefing, czyli dyskusja na temat sytuacji, które miały miejsce w trakcie działań zespołu. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów symulacji medycznej. Przed warsztatami zostaniecie Państwo zapoznani ze sprzętem, salami oraz zasadami pracy w salach symulacyjnych, dlatego wcześniejsze doświadczenie w zakresie ćwiczeń na symulatorach nie jest niezbędne.

  Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego (ul. Św. Łazarza 16, Kraków), sale symulacyjne poziom –1

  Zajęcia warsztatowe dla 20 osób (4 grupy 5-osobowe)
  Koszt uczestnictwa: 150 zł

  niedziela, 5 kwietnia
  8.00–12.00 (2 grupy 5-osobowe) Zapisz się
  13.00–17.00 (2 grupy 5-osobowe) Zapisz się