CHIRURGIA 2020 – XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej

Zaproszenie

NOWY TERMIN KONFERENCJI 9-10 PAŹDZIERNIKA 2020

Zapraszamy chirurgów ogólnych, chirurgów onkologicznych i lekarzy pokrewnych specjalności zabiegowych na konferencję CHIRURGIA 2020, która odbędzie się w Krakowie 9–10 października 2020 r.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów rzemiosła chirurgicznego: młodszych i starszych, rozpoczynających swoją aktywność zawodową i bardziej doświadczonych.

XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej to okazja do wymiany doświadczeń, ugruntowania i poszerzenia wiedzy, rozwiania ewentualnych wątpliwości. Będzie – jak zawsze u nas – konkretnie, ambitnie, praktycznie, różnorodnie, wiarygodnie.

Za udziałem w CHIRURGII 2020 przemawiają:
  interesujący program
  łatwo przyswajalna wiedza w dużej dawce i atrakcyjnej formie przekazu
  drukowane materiały szkoleniowe (nie do kupienia w żadnej księgarni!)
  cenieni wykładowcy, eksperci-praktycy
  niezawodna, chwalona przez uczestników organizacja wydarzenia
Ufamy, że wymienione solidne atuty to perspektywa wartościowej edukacji dla wszystkich uczestników zarówno stałych, jak i goszczących po raz pierwszy.

Do zobaczenia!