CHIRURGIA 2020 – XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej