CHIRURGIA 2021 – XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej