Neurologia 2020 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Zaproszenie


Szanowni Państwo,
neurolodzy i lekarze innych specjalności

Serdecznie zapraszamy na XVI Krajową Konferencję Szkoleniową Neurologia 2020, organizowaną pod patronatem czasopisma „Medycyna Praktyczna – Neurologia”, która odbędzie się 4–5 września 2020 roku w Krakowie. Opracowując program konferencji, staramy się wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i zainteresowaniom.

Konferencję zainauguruje prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, która przedstawi najważniejsze wyzwania neurologii klinicznej w Polsce. Autorskie sesje poprowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie udaru, stwardnienia rozsianego, padaczki i chorób pozapiramidowych, zaprezentują – wraz z zaproszonymi gośćmi – najnowsze trendy w badaniach klinicznych, nowe wytyczne i klasyfikacje, nowości w leczeniu, a także podzielą się praktycznymi wskazówkami przydatnymi w codziennej praktyce neurologicznej.

Pierwsze 20 lat XXI wieku to dobra okazja do podsumowania dokonań ostatnich dwóch dekad oraz przeglądu najbardziej obiecujących perspektyw na przyszłość, czego w swoim wykładzie na zakończenie pierwszego dnia konferencji dokona prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski.

Drugi dzień konferencji to sesje poświęcone praktycznym zagadnieniom diagnostyki i leczenia często spotykanych lub sprawiających trudności w rozpoznawaniu chorób neurologicznych. W pierwszej sesji znajdą się wykłady dotyczące leczenia rożnych zespołów bólowych, w tym bólu neuropatycznego, pierwotnych bólów głowy oraz zapalnego bólu kręgosłupa (określanego zwykle jako „ból krzyża”). Wykłady dotyczące choroby Fabry’ego, choroby Pompego oraz rdzeniowego zaniku mięśni, mimo rzadkiego występowania tych chorób, pozwolą na poszerzenie wiedzy i są istotne ze względu na opracowanie nowatorskich metod terapii enzymatycznej i genowej, które w ramach programów lekowych dostępne są również w Polsce.

Zaproszeni wykładowcy w dziedzinie chorób autoimmunologicznych obwodowego układu nerwowego oraz boreliozy omówią rozpoznawanie i leczenie wciąż budzących bardzo wiele wątpliwości chorób. Wysłuchanie przygotowanych wykładów oraz możliwość zadawania pytań ekspertom podczas dyskusji pomoże w rozstrzygnięciu wielu praktycznych problemów.

Towarzyszące warsztaty (dostępne bez dodatkowych opłat) pozwolą zainteresowanym uczestnikom pogłębić wiedzę i udoskonalić umiejętności.

Do zobaczenia 4 i 5 września 2020 roku w Krakowie!

Redakcja czasopisma
"Medycyna Praktyczna - Neurologia"