Kontrowersje w psychiatrii 2020 – XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zaproszenie

Szanowni Państwo!

W dniach 4–5 września 2020 roku odbędzie się XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”.

Kontynuując dotychczasową formułę i stawiając na wysoki poziom merytoryczny proponowanych podczas konferencji treści oraz ich użyteczny w codziennej praktyce charakter, pragniemy przedstawić uczestnikom tego spotkania aktualną wiedzę i najnowsze wytyczne postępowania dotyczące wybranych zagadnień, jak również umożliwić zdobycie praktycznych umiejętności w ramach organizowanych w czasie konferencji warsztatów.
Podczas tej edycji proponujemy Państwu poszerzenie wiedzy m.in. z zakresu diagnostyki i postępowania w przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline. Przyjrzymy się zagadnieniom związanym z samookaleczeniami, a także przybliżymy problematykę dotyczącą pacjentów nieheteronormatywnych.
Eksperci przedstawią ciekawe opisy przypadków dotyczących pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i chorych na schizofrenię.
Planujemy również sesję poświęconą powikłaniom psychofarmakoterapii, w tym stosowania leków u karmiących matek.
Omówione zostaną także aktualne kwestie z zakresu prawa medycznego i rozwijającej się obecnie psychiatrii środowiskowej.

Uczestnicy „Kontrowersji w psychiatrii 2020” będą mogli wziąć udział w wykładach proponowanych podczas odbywającej się równolegle konferencji „Neurologia 2020”. Liczymy, że grono wybitnych ekspertów, różnorodna tematyka wykładów i proponowane praktyczne warsztaty przekonają Państwa – zarówno stałych, jak i nowych Uczestników – do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Zapraszamy do Krakowa! Zapisy już trwają.

W imieniu Wydawnictwa Medycyna Praktyczna, redakcji dwumiesięcznika „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”
oraz komitetu naukowego i organizacyjnego


   
   lek. med. Paweł Brudkiewicz
   Redaktor Naczelny „Medycyny Praktycznej – Psychiatrii”