INTERNA 2020 – XIX Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”

Program Zjazdu i konferencji
w Krakowie

Piątek, 22 maja

8.00–9.00Rejestracja uczestników
9.00–9.20Otwarcie Konferencji

Sesja I
9.20–9.40Postępowanie w przewlekłych zespołach wieńcowych – nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Andrzej Budaj (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
9.40–10.00Postępowanie w dyslipidemiach – nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Piotr Jankowski (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
10.00–10.20Częstoskurcze nadkomorowe – jak leczyć farmakologicznie i kiedy kierować do elektrofizjologa – nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
dr hab. Sebastian Stec (Centrum Badawczo-Rozwojowe Medinice, Aeropolis-Jasionka, Rzeszów)
10.20–10.40Postępowanie w ostrej zatorowości płucnej – nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Adam Torbicki (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
10.40–11.10Nowe leki przeciwcukrzycowe a zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego – wspólny cel diabetologa i kardiologa w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Grzegorz Gajos, prof. Maciej Małecki (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
11.10–11.30Nadciśnieniowe stany pilne – zasady postępowania
prof. Andrzej Januszewicz (Instytut Kardiologii, Warszawa)

11.35–12.05
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)


12.10–12.50
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)


12.50–13.20Przerwa obiadowa (12.50–14.20)

Sesja II
13.20–13.40Czy i kiedy odstawiać leki przeciwkrzepliwe przed inwazyjnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi
prof. Anetta Undas (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
13.40–14.00Mikroangiopatie zakrzepowe – co powinien wiedzieć internista
prof. Jerzy Windyga (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)
14.00–14.20Zaburzenia czynności tarczycy a diagnostyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych
prof. Marek Ruchała (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
14.20–14.25Wręczenie nagród za najlepsze polskie prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
14.25–15.10Panel dyskusyjny, odpowiedzi wykładowców na pytania
15.10–15.30Postępowanie w reakcjach anafilaktycznych
dr Łukasz Błażowski (Uniwersytet Rzeszowski)
15.30–15.50Niewydolność oddechowa u chorego hospitalizowanego – co może zrobić internista
prof. Rafał Krenke (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
15.50–16.10Astma – istotne zmiany w wytycznych postępowania
prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, dr hab. Filip Mejza (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)

16.15–16.55
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)

16.55–17.25Przerwa

Sesja III
17.25–17.45Nowe technologie w diabetologii – co powinien wiedzieć internista
prof. Tomasz Klupa (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
17.45–18.05Od metforminy do insuliny – jak w praktyce dobierać leki, aby skutecznie leczyć cukrzycę
dr hab. Leszek Czupryniak (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
18.05–18.35Wykład specjalny im. Prof. Andrzeja Szczeklika:
prof. Victor Montori (Mayo Clinic, Rochester, USA)
18.35–18.40Wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych”
18.40–19.15Panel dyskusyjny, odpowiedzi wykładowców na pytania

19.15–20.15Poczęstunek

Uwaga: godz. 11.30–11.35, 12.05–12.10, 16.10–16.15 – przerwy umożliwiające wybór sali

Sobota, 23 maja

Warsztaty
7.40–8.30
Sala Teatralna
EKG w poradni internistycznej i na ostrym dyżurze (udział bezpłatny, wymagana wcześniejsza rejestracja)
dr hab. Sebastian Stec (Centrum Badawczo-Rozwojowe Medinice, Aeropolis-Jasionka, Rzeszów)
dr hab. Piotr Kukla (Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice)

szczegóły

8.00–8.30
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
 

8.30–8.40Otwarcie drugiego dnia Konferencji

Sesja IV
8.40–9.00Ból w obrębie narządu ruchu z towarzyszącymi objawami ogólnymi – jak ukierunkować diagnostykę
prof. Mariusz Korkosz (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
9.00–9.20Postępowanie w zespole antyfosfolipidowym według aktualnych wytycznych EULAR
dr Lidia Ostanek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
9.20–9.40Postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów według aktualnych wytycznych
prof. Otylia Kowal-Bielecka (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
9.40–10.00Torbiele nerek w USG – od objawu do rozpoznania
prof. Michał Nowicki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
10.00–10.20Aktualne możliwości hamowania postępu przewlekłej choroby nerek
prof. Tomasz Stompór (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

10.25–10.55
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)

11.00–11.30
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)

11.30–11.50Przerwa

Sesja V
11.50–12.10Panel dyskusyjny, odpowiedzi wykładowców na pytania
12.10–12.30Nowości w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego i trzustki
prof. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
12.30–12.50Rak żołądka – jak zapobiegać, wcześnie wykrywać i leczyć endoskopowo
prof. Teresa Starzyńska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
12.50–13.10Postępowanie w krwawieniu z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
dr hab. Ewa Nowakowska-Duława (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
13.10–13.30Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – postępowanie według aktualnych polskich wytycznych
prof. Marek Hartleb (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

13.35–14.05
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)

14.10–14.40
Sesja satelitarna
(Sala Audytoryjna)
Sesja satelitarna
(Sala Teatralna)

14.40–15.20Przerwa obiadowa (14.40–16.00)

Sesja VI
15.20–15.40Panel dyskusyjny, odpowiedzi wykładowców na pytania
15.40–16.00Nowoczesna diagnostyka zakażeń bakteryjnych w praktyce klinicznej
prof. Marta Wróblewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
16.00–16.20Leczenie zakażeń wywołanych przez szczepy wieloantybiotykooporne – zasady postępowania
prof. Waleria Hryniewicz (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)
16.20–16.40Podróże a zakażenia drobnoustrojami lekoopornymi
dr Agnieszka Wroczyńska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
16.40–17.00Szczepienia ochronne osób dorosłych
dr Weronika Rymer (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
17.00–17.20Panel dyskusyjny, odpowiedzi wykładowców na pytania
17.20Zamknięcie Konferencji

Warsztaty
17.25–18.15
Sala Teatralna
Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej (udział bezpłatny, wymagana wcześniejsza rejestracja)
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)

szczegóły

Uwaga: godz. 10.20–10.25, 10.55–11.00, 13.30–13.35, 14.05–14.10 – przerwy umożliwiające wybór sali