NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 2019 – I Kongres niewydolności serca

Zaproszenie


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Doniesienia o odkryciach i nowych technologiach w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia różnych schorzeń z dużą częstotliwością pojawiają się w prasie specjalistycznej, mediach i na portalach internetowych. Dotyczy to także niewydolności serca, stanowiącej jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Zazwyczaj towarzyszą jej inne choroby, co powoduje, że opieka nad pacjentem ma charakter kompleksowy.

Postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodował wydłużenie ludzkiego życia i poprawę jego jakości. Chociaż w walce z niewydolnością serca z pomocą przychodzą nam nowe metody diagnostyczne i nowe terapie, najważniejszą rolę odgrywa lekarz, ze swoją wiedzą i doświadczeniem.

Decydując się na organizację Kongresu, skupiamy się przede wszystkim na podstawowych elementach diagnostyki i terapii, ułatwiających podejmowanie decyzji w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej czy na oddziałach internistycznych. Zastanowimy się wspólnie, kiedy u chorych zastosować leczenie wysokospecjalistyczne. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie uznanych polskich ekspertów, pragniemy wskazać najbardziej praktyczne aspekty postępowania u chorych z niewydolnością serca lub zagrożonych jej rozwojem. Skorzystają na tym lekarze praktycy, ale przede wszystkim nasi pacjenci.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Krakowa!

RADA NAUKOWA
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)
Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala (Zabrze)

SEKRETARIAT MERYTORYCZNY KONFERENCJI
Dr n. med. Damian Pres (Zabrze)
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii (Zabrze)

INSTYTUCJE NAUKOWE
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków