NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 2019 – I Kongres niewydolności serca