NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 2019 – I Kongres niewydolności serca

Program - VI Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)

Termin: sobota, 16 listopada, 2019 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17)

Sobota, 16 listopada

9.00–9.10Otwarcie warsztatów

Sesja I. Zachowana frakcja wyrzutowa lewej komory – co wiemy, czego oczekujemy
9.10–9.30Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – klasyczne objawy różne fenotypy
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)
9.30–9.50Niewydolność serca z pośrednią EF. Czy wciąż więcej pytań niż odpowiedzi?
dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK (Warszawa)
9.50–10.10Niewydolność serca z pośrednią i zachowaną EF – czy potrafimy poprawnie rozpoznać?
dr Karolina Golińska-Grzybała (Kraków)
10.10–10.30Szczególne, rzadsze formy HFpEF – jak je rozpoznawać i leczyć
dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)
10.30–10.50Pytania i odpowiedzi

10.50–11.10Przerwa kawowa

11.10–12.10 Sesja satelitarna firmy Astra Zeneca
Niewydolność serca w cukrzycy – nowe dane, nowe możliwości
Kardiomiopatia cukrzycowa – marginalny czy istotny problem kliniczny?
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
Flozyny – skuteczne leki przeciwcukrzycowe czy nowe leki kardioprotekcyjne?
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
Zahamowanie SGLT2 jako nowy mechanizm leczenia niewydolności serca – co mówią dane kliniczne?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Kraków)

12.10–12.20Przerwa kawowa

Sesja II. Ostra niewydolność serca – problemy do rozwiązania
12.20–12.40Diuretyki – co nowego?
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
12.40–13.00Leki wazoaktywne – który, kiedy i jak stosować?
dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO (Opole)
13.00–13.20Pierwsza hospitalizacji z powodu NS. Koniec czy początek drogi?
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
Patronat firmy Servier
13.20–13.40Katabolizm w niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński (Białystok)
13.40–13.50Dyskusja, odpowiedzi na pytania

13.50–15.20Sesja satelitarna firmy Novartis
Pacjent z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową po dekompensacji – spojrzenie wielodyscyplinarne
Aktualizacja praktycznego podejścia do farmakoterapii w niewydolności serca w oparciu o Konsensus Ekspertów Asocjacji NS Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
Spojrzenie kardiologa
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)
Spojrzenie nefrologa
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
Spojrzenie internisty
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Kraków)
Spojrzenie psychiatry
prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza (Warszawa)

15.20–15.50Przerwa obiadowa

Sesja III. Elektroterapia w NS
15.50–16.10Terapia resynchronizujaca – co nowego?
dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
16.10–16.30Burza elektryczna wciąż aktualny temat
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź)
16.30–16.50Elektroterapia – nowe jest wciąż możliwe
prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek (Wrocław)
16.50–17.10Ablacja w niewydolności serca – postęp trwa
dr n. med. Marcin Kuniewicz (Kraków)
17.10–17.30Dyskusja, odpowiedzi na pytania, podsumowanie warsztatów


KOMITET NAUKOWY

   prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek (Wrocław)    dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO (Opole)    dr Karolina Golińska-Grzybała (Kraków)    prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński (Białystok)    dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)    dr n. med. Marcin Kuniewicz (Kraków)    prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)    dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK (Warszawa)    prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)    dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź)    dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)    dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)