Diagnostyka raka piersi

Zaproszenie


Sedecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję sympozjum poświęconego diagnostyce i leczeniu raka piersi.
W tym roku omówione zostaną najnowsze metody diagnostyki raka piersi, takie jak: mammografia spektralna, tomosynteza, elastografia i rezonans magnetyczny, a także nowe techniki biopsji piersi. Poruszymy również ważne tematy dotyczące skriningu raka piersi na świecie i w Polsce oraz omówimy znaczenie „Breast Unit", sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu raka piersi. Program obejmuje również wykłady oraz warsztaty. W ramach warsztatów będą Państwo mogli wykonać własnoręcznie biopsję oraz zmierzyć się z trudnymi, ciekawymi przypadkami klinicznymi z zakresu MR, mammografii spektralnej i tomosyntezy. Stacje robocze najwyższej klasy oraz niewielkie grupy uczestników pozwolą na spokojną i efektywną analizę każdego przypadku. Należy pamiętać, że istotą właściwego postępowania u chorych na raka piersi jest ścisła współpraca radiologa, patologa, chirurga i onkologa.

Sympozjum trwa 2 dni (pierwszy dzień - część wykładowa, drugi dzień - część warsztatowa). Zapisy na warszaty prowadzone są oddzielnie.

Zapraszamy i do zobaczenia!

dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Piersi,
Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego NS