Diagnostyka raka piersi

Program sympozjum

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

piątek, 27 listopada


9.00–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.30 Co nowego w diagnostyce raka piersi - sprawozdanie z ECR 2020
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska (Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Piersi, Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego NS)
10.30–11.00 Skrining mammograficzny na świecie na przykładzie szwedzkim
dr Monika Vajda (Senior Consultant Radiologist, Unilabs Bröstcentrum City, Sztokholm)
11.00–11.30 Skrining mammograficzny w Polsce
dr n. med. Anna Pasiuk (Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu)
11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–12.30 Rezonans magnetyczny i jego znaczenie w diagnostyce raka piersi
prof. dr hab. n. med. Markus Muller-Schimpfle (Chefarzt bei Klinikum Frankfurt Höchst, Frankfurt)
12.30–13.00 Rola second look ultrasound w diagnostyce zmian ogniskowych w piersiach
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
13.00–13.30 CESM oraz DBT i ich znaczenie w diagnostyce raka piersi
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska (Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Piersi, Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego NS)
13.30–14.00 Sztuczna inteligencja w diagnostyce i leczeniu raka piersi
dr n. med Mortiz Brehmer (Universitätsklinikum Schleswig - Holstein, UKSH Institut für Neuroradiologie, Lubeka, Merantix Healthcares, Berlin)
14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–15.30 Jak „Breast Unit" poprawi standard leczenia chorych na raka piersi
dr Valentina Iotti (IRCCS Multimedica, Mediolan)
15.30–16.00 Standardy postępowania w biopsji mammotomicznej w USG
dr n. med. Anna Szalcunas (Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
16.00–16.30 Biopsja mammotomiczna pod kontrolą MR
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska (Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Piersi, Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego NS)
16.30–17.00 Biopsja pod kontrolą CESM i DBT
mgr inż. Krzysztof Szczepański
17.00–17.30 Przerwa kawowa

17.30–18.30 Prowadzący sesję
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś (Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie)
17.30–18.00 Zabiegi oszczędzające
dr n. med. Diana Hodorowicz – Zaniewska (Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
18.00–18.30 Częste zmiany kategorii B3 - charakterystyka i postępowanie
dr n. med. Joanna Szpor (Zakład Patomorfologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
18.30–19.00 Rzadkie zmiany kategorii B3- charakterystyka i postępowanie.
dr n. med. Ewa Chmielik (Zakład Patologii Nowotworów Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach)
19.00–19.15 Podsumowanie i zamknięcie części wykładowej sympozjum