Pulmonologia 2020 – I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Badania czynnościowe w chorobach płuc – teoria i praktyka kliniczna

Zaproszenie

Zapraszamy na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową: Badania czynnościowe w chorobach płuc - teoria i praktyka kliniczna. Osią tej konferencji będą wykłady poświęcone diagnostyce czynnościowej chorób układu oddechowego w szerokim zakresie (spirometria, próba rozkurczowa, prowokacyjna, pletyzmografia, dyfuzja, gazometria, testy marszowe, badania wysiłkowe, zaburzenia oddychania we śnie).

Konferencja w swojej tematyce będzie dotykać wszystkich chorób przewlekłych układu oddechowego, w których badania czynnościowe odgrywają znaczenie na etapie diagnostyki lub monitorowania leczenia (w tym: astmy, POChP, IPF oraz innych przewlekłych chorób płuc). Wykładowcami na konferencji będą osoby o uznanym autorytecie – autorzy opracowań w podręcznikach dotyczących tej tematyki.

Zapraszamy do Krakowa!

W imieniu Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IG