Jeden chory, wiele problemów – nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa na spotkania „Jeden chory, wiele problemów – nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące”. Zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów z zakresu kardiologii, endokrynologii, diabetologii, położnictwa i medycyny bólu by omówić stany i choroby które często ze sobą współistnieją w codziennej praktyce. Mamy nadzieję, że wielodyscyplinarne omówienie problemów będzie przydatne dla lekarzy rodzinnych, internistów oraz innych specjalności w postępowaniu z chorymi w praktyce lekarskiej.

Omawiane zagadnienia:   Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym   Prewencja pierwotna i wtórna udaru mózgu   Nadciśnienie tętnicze w ciąży i stan przedrzucawkowy   Zaburzenia elektrolitowe   Niedoczynność tarczycy   Zaburzenia snu i zaburzenia lękowe   Migotanie przedsionków i nadkomorowe zaburzenia rytmu serca   Zaburzenia lipidowe   Terapia skojarzona cukrzycy

Serdecznie zapraszamy,

Andrzej Januszewicz
Aleksander Prejbisz
Piotr Dobrowolski

Miasta i terminy:
   Wrocław, 18 stycznia 2020 r. - konferencja zakończona
   Szczecin, 1 lutego 2020 r. - konferencja zakończona
   Rzeszów, 8 lutego 2020 r. - konferencja zakończona
   Białystok, 22 lutego 2020 r.
   Lublin, 29 lutego 2020 r.