Jeden chory, wiele problemów – nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące

Lublin, 29 lutego 2020 r.

Informacje

Termin: Sobota, 29 lutego 2020 r.
Miejsce: Arche Hotel Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin   (Google Map)
Kierownik Naukowy: prof. dr hab. Andrzej Januszewicz, dr hab. Aleksander Prejbisz, prof. IK, dr hab. Piotr Dobrowolski

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja on-line została zakończona. Brak wolnych miejsc.

Program konferencji

8.50–9.00Przywitanie i wprowadzenie

Sesja I  

  58-letni chory ze świeżo wykrytym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi i hiperurykemią – konieczna intensywna terapia, ale jak ją optymalnie wybrać?
9.00–9.15 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego – które są istotne, a które są nieistotne w praktyce?
dr hab. Aleksander Prejbisz, prof. IK
9.15–9.35 Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2020
prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
9.35–9.50 Nowe wytyczne ESC/EAS postępowania w zaburzeniach lipidowych
dr hab. Piotr Dobrowolski
Wykład pod patronatem firmy Amgen
9.50–10.05 Intensywna politerapia w cukrzycy – nowy algorytm?
prof. dr hab. Grzegorz Dzida
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych i obrazowych przypadkowo wykryte:
10.05–10.15 Guz nadnercza
dr hab. Urszula Ambroziak
10.15–10.25 Zwiększone stężenie CA-125
dr Przemysław Kosiński
10.25–10.35 Hiponatremia
dr hab. Urszula Ambroziak
10.35–10.45 Hipokaliemia
prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
10.45–10.55 Dyskusja
10.55–11.15 Przerwa na kawę

Sesja II  

11.15–11.40 Czy badanie echokardiograficzne należy wykonać u każdego chorego na nadciśnienie tętnicze?
dr hab. Aleksander Prejbisz, prof. IK, dr hab. Piotr Dobrowolski
Wykład pod patronatem firmy Servier

  76-letni chory z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi, zgłaszający bóle stawów i mięśni
11.40–11.50 Jak potwierdzić, że dolegliwości mięśniowe mają związek z przyjmowaniem statyn?
dr hab. Piotr Dobrowolski
11.50–12.00 Diagnostyka różnicowa i leczenie dolegliwości bólowych u chorych na cukrzycę
dr Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
12.00–12.10 Trudności i pułapki w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
12.10–12.20 Jak uniknąć hipoglikemii u chorych na cukrzycę w wieku podeszłym?
prof. dr hab. Grzegorz Dzida
12.20–12.30 Dyskusja
12.30–12.50 Przerwa na kawę

Sesja III 

 
50-letni chory z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i metabolicznymi niestosujący się do zaleceń
12.50–13.10 Jak postępować w praktyce?
dr hab. Piotr Dobrowolski, dr hab. Aleksander Prejbisz, prof. IK
Wykład pod patronatem firmy KRKA
 
32-letnia chora z otyłością, zwiększoną glikemią na czczo, granicznym stężniem TSH i trudnościami w zajściu w ciążę
Sesja pod patronatem firmy Merck
13.10–13.20 Spojrzenie endokrynologa
dr hab. Urszula Ambroziak
13.20–13.30 Spojrzenie ginekologa
dr Przemysław Kosiński
13.30–13.40 Spojrzenie diabetologa
prof. dr hab. Grzegorz

  64-letnia chora z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, dusznością wysiłkową, kołataniami serca i chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
13.40–13.55 Nowe nazewnictwo starej choroby – diagnostyka przewlekłych zespołów wieńcowych
dr hab. Jacek Kądziela
13.55–14.05 Optymalne leczenie farmakologiczne przewlekłych zespołów wieńcowych
dr hab. Jacek Kądziela
14.05–14.20 Leczenie przeciwbólowe choroby zwyrodnieniowej stawów – jak modyfikować terapię u chorych leczonych przeciwpłytkowo i/lub przeciwkrzepliwie
dr Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
14.20–14.30 Nowotwory kobiecego narządu płciowego – kiedy należy zachować czujność?
dr Przemysław Kosiński
14.30–14.40 Dyskusja

14.40 Zakończenie konferencji

Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.