ODWOŁANE! XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy można pogodzić medycynę z ekonomią

Program

czwartek, 21 maja 9.00-16.00

Jak działają systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej – problemy, trendy, dylematy i propozycje zmian
dr Andrzej Ryś (Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Departamencie Generalnym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej)

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – problemy i kierunki zmian
Sławomir Gadomski (Wiceminister Zdrowia)

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – perspektywa Narodowego Funduszu Zdrowia
dr Adam Niedzielski (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia)

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – perspektywa samorządu lekarskiego
prof. Andrzej Matyja (Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej)

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – perspektywa dyrektora szpitala
dyrektor szpitala powiatowego i dyrektor szpitala specjalistycznego

Bariery w optymalizacji funkcjonowania szpitali z perspektywy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Halina Kutaj-Wąsikowska (Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia)

Inicjatywa Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS) – dlaczego zarządzający ochroną zdrowia mało wiedzą o tym, co system opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom, i jak tę lukę w wiedzy wypełnić
Karolina Socha-Dietrich (Health Economist, Health Division, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD)

Efektywne sposoby inwestowania w zdrowie – koncepcja opieki zdrowotnej opartej na jej wartości (value-based care)
Catherine Mitchell (Head of Healthcare Costing for Value Institute, Healthcare Financial Management Association (HFMA), Wielka Brytania)
Dr Jean MacLeod (North Tees and Hartlepool Hospitals NHS Foundation Trust, Wielka Brytania)

Przemysł ochrony zdrowia a relacja pacjent–lekarz: czas na rewoltę pacjentów
prof. Victor Montori (Mayo Clinic, Rochester, USA)

Wystąpienia w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.