Niewydolność serca i POChP – trudne decyzje, konieczność opieki holistycznej

Warsztat IProgram warsztatów

Warsztat I: Duszność – niewydolność serca czy POCHP?

  Ocena kliniczna: wywiad prawdę Ci powie   Ocena spirometrii w praktyce   Wykorzystanie RTG   Echokardiografia u chorego na POChP

Moderator:

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Eksperci:

prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Instytut Gruzlicy i Chorób Płuc, Warszawa