Niewydolność serca i POChP – trudne decyzje, konieczność opieki holistycznej

Warsztat IIProgram warsztatów

Warsztat II: Współistnienie niewydolności serca i POCHP – jak leczyć optymalnie?

  kiedy podejrzewać współistnienie niewydolności serca i POChP?   etapy diagnostyki i trudności diagnostyczne   najczęstsze problemy w optymalizacji leczenia   utrudnione wykonywanie i interpretacja badań u pacjenta z NS lub POChP   problemy z polifarmacją   jak dobrać lek, aby uniknąć niekorzystnych interakcji lekowych   odrębności leczenia przy współistnieniu obu tych chorób, bezpieczne dobieranie dawek leków

Moderator:

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Eksperci:

prof.dr hab.n.med. Adam Antczak
Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UMED, Łódź

prof.dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec
I Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice