Niewydolność serca i POChP – trudne decyzje, konieczność opieki holistycznej

Warsztat IVProgram warsztatów

Warsztat IV: Opieka holistyczna nad pacjentem. Kompleksowe podejście do pacjenta z chorobami przewlekłymi – rola zespołu wielodyscyplinarnego. Debata z ekspertami

  jak wyglądają programy opieki skoordynowanej w Polsce?   jaki mają zasięg, jakie są wyniki ich działania?   jak można dołączyć do programu?

Moderator:

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Eksperci:

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM, Kraków

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Klinika Pulmonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. o zdr. Marzena Olszewska-Karaban
Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny