Onkologia 2013 - V Konferencja Clinical Oncology Update

Onkologia 2013

PlayPrzydatność nowych metod obrazowania u chorych na zaawansowanego raka płuca
M. Dziuk, PL
PlayMetody implantacji i typowe powikłania podczas użytkowania portów naczyniowych
U. Teichgräber, DE
PlayPraktyczne metody weryfikacji zmian w wątrobie
W. Lisik, PL
Sesja specjalna
PlayNowe rekomendacje z St. Gallen 2013
J. Jassem, PL
PlayPraktyczny przewodnik po zmianach rekomendacji z St. Gallen
B. Sas-Korczyńska, PL
Nowotwory wątroby
PlayNowotwory wtórne wątroby – racjonalne wielospecjalistczne algorytmy lecznicze
A. Lukashenko, UA
PlayTermoablacja/radioablacja guzów wątroby
D. Zadrożny, PL
PlayRadioterapia guzów wątroby
M. Hoyer, DK
Nowotwory wątroby i żołądka
PlayZasady leczenia raka wątrobowokomórkowego wg EORTC/EASL i ESMO/ESO z 2012 r.
C. Verslype, BE
PlayNowe strategie leczenia zaawansowanego raka żołądka
I. Shchepotin, UA
PlayAktualizacja polskich wytycznych przeciwzakrzepowych
M. Wojtukiewicz, PL
PlayNowe horyzonty w polskiej onkologii – poszerzenie dostępu do innowacyjnych terapii
K. Krzemieniecki, PL
(wykład współorganizowany przez firmę Roche)

Wybrane nowotwory skóry
PlayUzupełniające leczenie zaawansowanego lub rozsianego czerniaka
C. Garbe, DE
PlayChłoniaki skórne – diagnostyka i leczenie
R. Willemze, NL