Interna 2013 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Interna 2013 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Rejestracja on-line została zakończona. Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu w dniu konferencji. Zapraszamy


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Serdecznie zapraszamy na XII Krajową Konferencję Szkoleniową „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2013”, organizowaną przez Towarzystwo Internistów Polskich i Medycynę Praktyczną, która się odbędzie w dniach 5–6 kwietnia 2013 roku, tradycyjnie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Sprawdzona formuła Konferencji – bogaty program, prezentacje najnowszych wytycznych postępowania w chorobach wewnętrznych przez wybitnych ekspertów, odpowiadających też na pytania uczestników dotyczące problemów w codziennej praktyce, a jednocześnie okazja do towarzyskich spotkań oraz kontaktu ze sztuką podczas wieczornego koncertu – sprawia, że od przeszło 10 lat co roku Salę Kongresową wypełniają po brzegi interniści, lekarze rodzinni i specjaliści w wąskich dziedzinach interny.

Mamy nadzieję, że stanie się tak również podczas Konferencji w roku 2013.

Zapraszamy również na VI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową”, które się odbędzie w przeddzień Konferencji, 4 kwietnia 2013 r. w Sali Koncertowej PKiN.

Do zobaczenia w Warszawie!

dr med. Piotr Gajewski      prof. dr hab. med. Jacek Imiela       prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
Redaktor naczelny
Medycyny Praktycznej 
Konsultant krajowy
w dziedzinie chorób wewnętrznych  
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich