Interna 2013 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"