Archiwalne kursy z dofinanowaniem ze środków UE

Archiwalne kursy z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

Zrealizowane projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki