Archiwalne kursy z dofinanowaniem ze środków UE - ZPORR

Archiwalne kursy z dofinanowaniem ze środków UE - ZPORR

Zrealizowane projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego