Bezpieczny Przedsiębiorca

Bezpieczny przedsiębiorca

Medycyna Praktyczna – Szkolenia informuje, że od 1 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku realizowała zamknięty projekt szkoleniowy "Bezpieczny przedsiębiorca" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt jest realizowany na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Raport z realizacji projektu (pobierz pdf)