Interna 2014 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"