Interna 2014 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Warsztaty specjalistyczne

5 kwietnia (sobota)


16.20–17.40Elektrokardiografia: pierwotnie elektryczne choroby serca – jak je rozpoznawać
prof. Barbara Dąbrowska
PKiN, sala Kongresowa

16.20–17.40Prawo medyczne:
Odpowiedzialność karna lekarzy za nieudzielenie pomocy, a klauzula sumienia
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
Odpowiedzialność cywilna lekarza za odmowę lub zaniechanie leczenia
dr n. prawn. Małgorzata Serwach,
PKiN, sala im. S.Starzyńskiego


   zgłoszenie uczestnictwa na warsztaty jest możliwe wyłącznie po dokonaniu opłaty konferencyjnej
   liczba miejsc ograniczona
   decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy:
  telefonicznie 12 2934004
  pocztą elektroniczną: interna2014@mp.pl


Opłata za uczestnictwo w warsztatach EKG dla lekarzy niebędących uczestnikami konferencji Interna 2014:
   prenumeratorzy MP oraz członkowie TIP: do 21 lutego – 50 zł; od 22 lutego – 80 zł
   pozostali uczestnicy: do 21 lutego – 70 zł; od 22 lutego – 100 zł

Zapisy na warsztaty EKG dla lekarzy niebędących uczestnikami konferencji Interna 2014:
   telefonicznie: 12 2934004
   pocztą elektroniczną: warsztatyekg2014@mp.pl