Interna 2014 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Materiały audiowizualne

Interna 2014 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Interna 2013 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Sesja I
PlayPostępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST – aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Andrzej Budaj (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
PlayZaburzenia rytmu serca – kiedy internista powinien skierować chorego do specjalisty wykonującego ablację
prof. Maria Trusz-Gluza (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
PlayWady serca u dorosłych – co nowego dla internistów w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Piotr Hoffman (Instytut Kardiologii, Warszawa)
PlayPostępowanie w niewydolności serca – aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Piotr Ponikowski (Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław)
Sesja II
PlayNowości w leczeniu nadciśnienia tętniczego
prof. Andrzej Januszewicz (Instytut Kardiologii, Warszawa)
PlayNowe leki przeciwkrzepliwe – jak i u kogo bezpiecznie je stosować
prof. Anetta Undas (Instytut Kardiologii UJ CM, Kraków)
PlayPanel dyskusyjny (kardiologia)
PlayChoroby stawów wywoływane przez kryształy – nowe wytyczne postępowania
prof. Irena Zimmermann-Górska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
PlayToczeń rumieniowaty układowy – aktualne zasady rozpoznawania i leczenia
prof. Jacek Musiał (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)
PlayZespół hemofagocytowy – jak internista może uratować choremu życie
dr hab. Grzegorz Basak (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Sesja III
PlayLeczenie zakażeń – częste błędy w wyborze antybiotyków
prof. Waleria Hryniewicz (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)
PlayObserwacja chorych po leczeniu najczęściej występujących nowotworów złośliwych – wskazówki dla internistów i lekarzy rodzinnych
prof. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
PlayLeczenie bólu w opiece paliatywnej – zasady i najczęstsze błędy
dr hab. Małgorzata Krajnik (Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
PlayPanel dyskusyjny (reumatologia, hematologia, zakażenia, onkologia, opieka paliatywna)
Sesja IV
PlayChoroby układu oddechowego – nowości 2012/2013
prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)
PlayPostępowanie w zakażeniach dolnych dróg oddechowych w świetle aktualnych wytycznych europejskich
prof. Jan Kuś (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)
PlayNiewydolność oddechowa u pacjentów na oddziałach internistycznych – wskazówki praktyczne jak stosować tlen i nieinwazyjne wspomaganie wentylacji
dr Miłosz Jankowski (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)
PlayRak jelita grubego – co powinni wiedzieć interniści i lekarze rodzinni
prof. Witold Bartnik (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
PlayOstre zapalenie trzustki – postępowanie na oddziale internistycznym
prof. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Medyczny, Białystok)
PlayLeczenie żywieniowe na oddziałach internistycznych – wskazówki praktyczne
dr hab. Stanisław Kłęk (Szpital Specjalistyczny im. S. Dudricka, Skawina)
PlayOstre uszkodzenie nerek – nowe wytyczne postępowania
prof. Franciszek Kokot (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
PlayChoroby nerek u osób w podeszłym wieku
prof. Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Sesja V
PlayPanel dyskusyjny (pneumonologia, gastroenterologia, nefrologia)
PlayPostępy w diabetologii 2012/2013
prof. Jacek Sieradzki (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)
PlayOkreślanie typu cukrzycy u dorosłych – jak uniknąć błędów
prof. Maciej M. Małecki (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)
PlayNiedoczynność tarczycy – jak rozpoznawać i leczyć
prof. Marek Ruchała (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
PlayPrzewlekłe leczenie glikokortykosteroidami – jak monitorować i zapobiegać powikłaniom
prof. Tomasz Bednarczuk (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
PlayPanel dyskusyjny (diabetologia, endokrynologia)


Interna 2012 - XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"
Play Wykład inauguracyjny prof. Roman Jaeschke

Sesja 1.
Play Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych bez trwałego uniesienia odcinka ST – wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Andrzej Budaj
Play Leczenie dyslipidemii według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Barbara Cybulska
Play Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
prof. Andrzej Januszewicz
Play Możliwości leczenia zwężeń tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych w świetle aktualnych wytycznych europejskich
dr hab. Wacław Kuczmik
Play Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – polskie wytyczne 2012
prof. Jacek Musiał
Sesja 2.
Play Problemy w leczeniu przeciwzakrzepowym
prof. Anetta Undas
Play Panel dyskusyjny (kardiologia)
Play Leki inkretynowe – jakie jest ich miejsce w terapii cukrzycy
prof. Maciej Małecki
Play Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 2 – co to oznacza w praktyce
dr hab. Leszek Czupryniak
Play Choroby tarczycy – co się kryje w wolu
prof. Marek Ruchała
Play Niedoczynność kory nadnerczy – jak uniknąć przełomu nadnerczowego
dr hab. Tomasz Bednarczuk
Sesja 3.(we współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej
Play Ograniczenia i pułapki metod oznaczania hormonów i markerów nowotworowych
prof. Krystyna Sztefko
Play Biomarkery sercowe – jak z nich korzystać w praktyce
dr hab. Bogdan Solnica
Play Diagnostyka mikrobiologiczna w codziennej praktyce internisty i lekarza POZ – co możemy poprawić
prof. Waleria Hryniewicz
Play Panel dyskusyjny (endokrynologia, diagnostyka laboratoryjna)
Sesja 4.
Play Przewlekła choroba nerek – zanim będzie konieczne leczenie nerkozastępcze
prof. Franciszek Kokot
Play Nawracające zakażenia układu moczowego
dr hab. Marek Tałałaj, prof. CMKP
Play Sepsa – wytyczne postępowania 2012
prof. Roman Jaeschke
Play Co nowego w astmie i POChP
prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Play Gruźlica płuc – co powinien wiedzieć internista i lekarz rodzinny?
dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła
Play Współczesna rola technik endoskopowych w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego
dr Rafał Krenke
Play Nabyte skazy krwotoczne osoczowe – rozpoznanie i leczenie
prof. Jerzy Windyga
Play Niedokrwistość z niedoboru żelaza w praktyce internistycznej
prof. Kazimierz Sułek
Play Panel dyskusyjny (nefrologia, pulmonologia, hematologia)

Sesja 5.
Play Rzekomobłoniaste zapalenie jelita
prof. Witold Bartnik
Play Postępowanie u chorych z wodobrzuszem w przebiegu marskości wątroby
prof. Marek Hartleb
Play Skórne objawy chorób reumatycznych
prof. I. Zimmermann-Górska
Play Leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa według aktualnych wytycznych europejskich
dr Ewa Stanisławska-Biernat
Play Panel dyskusyjny