Interna 2014 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Faktury VAT

Za uczestnictwo wystawiane są faktury VAT według danych nadesłanych na adres e-mail: interna2014@mp.pl lub nr faksu: (12) 293 40 10.

Dane do faktury prosimy przesyłać przed uiszczeniem opłaty.

Zmiany danych na fakturze mogą być dokonywane tylko w miesiącu, w którym została wpłacona należność.

Opłaty za uczestnictwo należy dokonać w terminie podanym w indywidualnej korespondencji skierowanej do uczestnika. Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

Organizator zastrzega sobie również możliwość zamknięcia listy zgłoszeniowej w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przed upływem ww. terminów.

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail interna2014@mp.pl lub faksem na numer 12 293 40 10.

Zwrot kosztów jest możliwy po pisemnej (faks, e-mail) rezygnacji najpóźniej do 3 marca 2014 r.