VII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy można pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?

Program


Pobierz program konferencjiUczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

Czwartek 3 kwietnia

10.00–10.10Otwarcie Sympozjum
10.10–10.40Filozofi a biznesu – przede wszystkim zysk?
Maciej Radziwiłl (finansista, analityk giełdowy, inwestor)
10.40–11.10Czy cele medycyny i cele biznesu się wykluczają?
prof. Jan Duława (Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
11.10–11.30Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy szpitala publicznego
dr Andrzej Sawoni (Dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie)
11.30–11.50Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy szpitala skomercjalizowanego
dr Wojciech Puzyna (Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofi i w Warszawie, Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.)
11.50–12.10Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy prywatnej praktyki lekarskiej
dr Konstanty Radziwiłł (Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej)
12.10–12.40Przerwa
12.40–13.00Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – czy wyeliminują problemy etyczne lekarzy związane z ograniczoną dostępnością świadczeń zdrowotnych?
zaproszenie skierowano do Ministra Zdrowia)
13.00–13.20Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – zagrożenie dla etyki lekarskiej?
dr Bolesław Piecha (Senator RP, b. Wiceminister Zdrowia
13.20–13.50Szpital własnością lekarzy – czy można rozwiązać konfl ikty interesów dla dobra pacjentów? Spojrzenie północnoamerykańskie i osobiste doświadczenia
dr Robert Sheppard (USA)
13.50–14.05Współpraca innowacyjnej branży farmaceutycznej ze środowiskiem lekarskim - Kodeks Przejrzystości w Polsce
dr Paweł Sztwiertnia (Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA)
14.05–16.00Dyskusja panelowa
W dyskusji wezmą udział wykładowcy oraz prof. Jacek Imiela (Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych), dr Krzysztof Bukiel (Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, prof. Zbigniew Szawarski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski) mec. Andrzej Zdebski (Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie) i inni.