VII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy można pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?

Informacje i ceny

Termin: 3 kwietnia 2014 r.

Miejsce: Warszawa, Sala Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki (Teatr 6. pietro)


Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych

Opłata za uczestnictwo

Prenumeratorzy Medycyny Praktycznej oraz członkowie TIP 40 zł

Pozostali uczestnicy 50 zł

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto:
Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków)
BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001 (z dopiskiem: Etyka2014,
imię i nazwisko uczestnika)

Warunki rezygnacji
Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail etyka2014@mp.pl lub faksem na numer 12 293 40 10.

Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji upływa 3 marca 2014 r.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres etyka2014@mp.pl lub telefonicznie: 12 293 40 04


Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem sympozjum prosimy o kontakt z:
Patrycja Ociepka
Medycyna Praktyczna
ul. Krakowska 41
31-066 Kraków
tel.: 12 293 42 67, 663 430 267
patrycja.ociepka@mp.pl