VII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy można pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?

Materiały Audiowizualne

VI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową?
Play Czy chorzy potrzebują opieki duchowej – własne spostrzeżenia
Anna Dymna
Play Potrzeby pacjentów w zakresie opieki duchowej – wyniki badań ankietowych
ks. prof. Janusz Surzykiewicz, Niemcy
Play Opieka duchowa nad chorymi w szpitalu – dlaczego uważam że jest niezbędna?
prof. Jacek Imiela
Play Opieka duchowa nad chorymi – pomaga czy jest niepotrzebna? z perspektywy amerykańskiej
prof. Christina Puchalski
Play Opieka duchowa nad chorymi – rozwiązania w krajach Unii Europejskiej
dr Anne Vandenhoeck, Academic Centre for Practical Theology, Leuven, Belgia
Play Kto może zapewniać chorym opiekę duchową w szpitalu – aktualna sytuacja prawna w Polsce
dr n. prawn. Dorota Karkowska, Wydział Prawa, Uniwersytet Łódzki
Play Czy zapewnienie pacjentom opieki duchowej zwiększa koszty leczenia – nie musi być drożej żeby było lepiej
dr Marek Krobicki
Play Kto powinien zapewniać chorym opiekę duchową w szpitalu – doświadczenia opieki zespołowej
ks dr Piotr Krakowiak
Play Dyskusja panelowa


V Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta?
Play Wprowadzenie
prof. dr hab. Jacek Imiela, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Play Zderzenie woli pacjenta ze stanowiskiem lekarza
– przykłady z podstawowej opieki zdrowotnej

dr Konstanty Radziwiłł, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Play Zderzenie woli pacjenta ze stanowiskiem lekarza – przykłady z praktyki szpitalnej
prof. Roman Jaeschke MD MSc,
Play Jak może postąpić lekarz w przypadku różnicy między jego opinią
a wolą pacjenta?

prof. dr hab. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Play Granice autonomii pacjenta, czyli kiedy lekarz może powiedzieć pacjentowi "nie"
ks. prof. dr hab. Marian Machinek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Play Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo sprzeciwu – kiedy jest prawnie skuteczne
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Play Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi
a wykonanie zabiegu bez jego woli

dr n. prawn. Rafał Kubiak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Play Ocena konfliktu spowodowanego postępowaniem wbrew woli pacjenta przez sądy lekarskie
dr Wojciech Łącki, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
Play Opieka holistyczna jako sztuka zespołowego działania
ks. dr Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Play Dyskusja panelowa