Nowoczesne metody diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy

Nowoczesne metody diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy

Medycyna Praktyczna – Szkolenia informuje, że od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt szkoleniowy "Nowoczesne metody diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt był realizowany na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Pobierz raport końcowy z realizacji projektu "Nowoczesne metody diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy".