INTERNA 2015 – XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP Postępy w chorobach wewnętrznych