INTERNA 2015 – XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP Postępy w chorobach wewnętrznych

Informacje i ceny

Na konferencji Interna 2015 nie ma już wolnych miejsc, ale mamy dla Państwa bardzo atrakcyjną alternatywę - zapraszamy na międzynarodowy (w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym) kurs doskonalący
z chorób wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine w Krakowie, w dniach
5-6 czerwca 2015
. Więcej informacji na mircim.eu/pl


Termin: 8–9 maja 2015 r.
Miejsce: Kraków, Centrum Kongresowe ICE (ul. Marii Konopnickiej 17)Medycyna Praktyczna

Towarzystwo Internistów PolskichPrezydent Miasta KrakowaMarszałek Województwa MałopolskiegoRada Miasta Krakowa


Uczestnictwo prosimy zgłaszać:
   za pomocą formularza on-line
   telefonicznie: 12 293 40 04
   pocztą elektroniczną: interna@mp.pl
Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić w terminie wyznaczonym w indywidualnej korespondencji na konto:
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków)
BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
(z dopiskiem: Interna 2015, imię i nazwisko uczestnika)


Opłata za uczestnictwo: do 27 marca od 28 marca
Prenumeratorzy „Medycyny Praktycznej”
oraz członkowie TIP
450 zł490 zł
Pozostali uczestnicy 490 zł530 zł
Warsztaty (EKG, Prawo medyczne)udział bezpłatny1udział bezpłatny1
1tylko dla uczestników Konferencji INTERNA 2015; po dokonaniu opłaty za uczestnictwo.

Uwaga: Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w konferencji.Wystawienie faktury na działalność gospodarczą jest możliwe jedynie po przesłaniu danych e-mailem
lub pocztą. Fakturę na firmę farmaceutyczną wystawiamy po przesłaniu e-mailem zamówienia przez przedstawiciela firmy.


Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: interna@mp.pl. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji upływa 10 kwietnia 2015 r., po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.


Biuro XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej
Towarzystwa Internistów Polskich – Interna 2015
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń,
Cholerzyn 445, 32–060 Liszki

mp.pl/interna2015
tel.: 12 293 40 04
e-mail: interna@mp.pl