INTERNA 2015 – XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP Postępy w chorobach wewnętrznych

Faktury VAT

Za uczestnictwo wystawiane są faktury VAT według danych nadesłanych na adres e-mail: interna@mp.pl

Dane do faktury prosimy przesyłać przed uiszczeniem opłaty.

Zmiany danych na fakturze mogą być dokonywane tylko w miesiącu, w którym została wpłacona należność.

Opłaty za uczestnictwo należy dokonać w terminie podanym w indywidualnej korespondencji skierowanej
do uczestnika. Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w konferencji.

Organizator zastrzega sobie również możliwość zamknięcia listy zgłoszeniowej w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc.