INTERNA 2015 – XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP Postępy w chorobach wewnętrznych

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

Na konferencji Interna 2015 nie ma już wolnych miejsc, ale mamy dla Państwa bardzo atrakcyjną alternatywę - zapraszamy na międzynarodowy (w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym) kurs doskonalący
z chorób wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine w Krakowie, w dniach
5-6 czerwca 2015
. Więcej informacji na mircim.eu/pl

Osoby zapisane na listę rezerwową zostaną powiadomione o ewentualnym przepisaniu na listę główną.