Seminarium dyspozytorskie

Rejestracja

Medycyna Praktyczna - Dział Kursów
ul. Rejtana 2
30-510 Kraków
tel. 12 293 40 40, fax 12 293 40 45
e-mail: ratownictwo@mp.pl
strona www: www.szkolenia.mp.pl

Termin i miejsce

27.10.2015 − Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje),, Kraków, woj. małopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu naukowego:
lek med. Jarosław Gucwa

Organizatorzy

Medycyna Praktyczna - Dział Kursów
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. 12 293 40 40, fax 12 293 40 45
e-mail: ratownictwo@mp.pl
www.szkolenia.mp.pl

Tematyka

8-godzinne seminarium dla dyspozytorów medycznych, zgodne z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. Program szkolenia obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia praktyczne. Celem seminarium jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku dyspozytorskim.
PROGRAM:
9.00 - 9.45 Dyspozytor medyczny - zakres odpowiedzialności i uprawnień.
9.45 - 11.15 Stadaryzacja pracy - posługiwanie się algorytmami stanów chorobowych - wykład
11.45.- 12.30 Dyspozytor medyczny - organizacje współpracujące z systemem - zasady współdziałania - wykład
13.15 - 14.00 Stany zagrożenia życia - rozpoznawanie i kwalifikacja - wykład
14.00 - 14.45 Problem błędu dyspozytorskiego - wykład
14.45 - 16.15 Ćwiczenia dyspozytorskie: analiza nagrań, symulacje wezwań

Specjalizacje

Medycyna ratunkowa

Dodatkowe informacje

Cena Promocyjna: 200 PLN
10% rabatu dla prenumeratorów MP
10% rabatu dla osób które wzięły udział w co najmniej 3 kursach organizowanych przez MP w ostatnich 5 latach.

UWAGA: Rabaty się sumują!!!

Zgłoszenia na kursy należy przekazywać:

* wypełniając formularz przy opisie każdego kursu
* telefonicznie (12) 293 40 40

Warunkiem zorganizowania kursu jest min. 30-osobowa grupa uczestników. Miesiąc przed kursem, do osób, które zapisały się na nasze szkolenia, zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące miejsca kursu. Wraz z nimi prześlemy do Państwa formularz zgłoszeniowy oraz przekaz z numerem konta. Materiały szkoleniowe wydawane są w pierwszym dniu kursu.

Opłatę należy uiścić w terminie podanym w przesłanych przez MP informacjach.

Osoby, które zapisały się na listę rezerwową, otrzymają potwierdzenie na 2 tygodnie przed kursem.