Medycyna bólu 2024 – IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Postępy w leczeniu bólu”

Rejestracja

Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
Cholerzyn 445
32-060
tel. 12 293 40 04, fax 12 293 40 10
e-mail: szkolenia@mp.pl

Termin i miejsce

17−19.10.2024 − Kraków, woj. małopolskie
<a href="https://www.mp.pl/sympozjum-ptbb-2024/show.html?id=336590">Medycyna bólu 2024 – IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Postępy w leczeniu bólu”</a>

Organizatorzy

Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. 12 293 40 04, fax 12 293 40 10
e-mail: szkolenia@mp.pl
http://www.szkolenia.mp.pl