XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Zapisy

XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie*Przeczytałem i akceptuję Regulamin Medycyny Praktycznej