INTERNA 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”

Zapisy

INTERNA 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”*Przeczytałem i akceptuję Regulamin Medycyny Praktycznej

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.