Zapisy

USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)

25-04-2020, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się
03-10-2020, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się
14-11-2020, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się