Zapisy

USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)

07-03-2021, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się