Zapisy

Podstawowy kurs USG

12–13.03.2022, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się
04–05.06.2022, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się
10–11.09.2022, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się
05–06.11.2022, Kraków
Cholerzyn 445 (patrz: dodatkowe informacje)

Zapisz się