XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej

Zapisy

XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej*Przeczytałem i akceptuję Regulamin Medycyny Praktycznej