21. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wczytywanie danych...

Rejestracja

CoWalski
al. Wielkopolska 29
60-603 Poznań
tel. +48 576 954 917
e-mail: sympozjum@cowalski.pl
strona www: http://rehabilitacja2017.ptkardio.pl

Termin i miejsce

16.02.2017 − 18.02.2017 − Hotel Warszawianka Centrum Kogresowe Sp. z o.o., Jachranka 77, 05-140 Serock, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Jadwiga Wolszakiewicz
Przewodniczący komitetu naukowego:
Ryszard Piotrowicz

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Tematyka

W dniach 16-18 lutego 2017 roku, w Jachrance k/Warszawy odbędzie się 21. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tematem przewodnim konferencji będzie „Komplesowa rehabilitacja – opieka koordynowana”.

Sympozjum będzie dedykowane najważniejszym problemom, które stoją dziś przed rehabilitacją kardiologiczną. Poszukiwania rozwiązań i metod, które mogą stawić czoło wyzwaniom, koncentrują się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego. Już od 21 lat Sympozjum – organizowane do 2015 roku w Ustroniu – jest miejscem spotkań dyrektorów i ordynatorów klinik, a także szpitali rehabilitacyjnych, lekarzy różnych specjalności, rehabilitantów, pielęgniarek, dietetyków oraz psychologów. Wykłady i warsztaty – prowadzone przez wybitnych polskich kardiologów i kardiochirurgów oraz uznanych specjalistów reprezentujących inne zawody medyczne – stanowią niepodważalną wartość merytoryczną spotkania i dotyczą różnych aspektów szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej. Bogaty program naukowy oraz szeroki wachlarz prezentowanych zagadnień czynią z Sympozjum najważniejsze wydarzenie naukowe dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce.

Specjalizacje

Kardiologia, Rehabilitacja medyczna