Diagnostyka USG mózgowia noworodka - kurs dla początkujących

Rejestracja

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
Kopernika
40-064 Katowice
tel. 502213533, 502213544
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl
strona www: www.msp-pakt.pl

Termin i miejsce

17−18.03.2017 − Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Joanna Cybulska
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. n. med. Zenon Halaba

Organizatorzy

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
Kopernika, 40-064 Katowice
tel. 502213533
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl
www.msp-pakt.pl

Tematyka

W ramach jednego kursu jest możliwość utrwalenia / skonfrontowania praktycznych umiejętności wykonywania USG mózgowia.

Program kursu:

Część teoretyczna:
Anatomia ultrasonograficzna mózgu noworodka, procedura badania ultrasonograficznego mózgowia
Anomalie rozwojowe i wady wrodzone OUN w badaniu ultrasonograficznym
Obraz ultrasonograficzny krwawień do OUN i leukomalacja okołokomorowa
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna w badaniu ultrasonograficznym
Dopplerowskie pomiary przepływu w naczyniach mózgowia

Część praktyczna:
Badania pacjentów pod nadzorem instruktora

Kurs unikalny:
Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach

Punkty edukacyjne

15

Specjalizacje

Neonatologia, Pediatria, Radiologia i diagnostyka obrazowa