Bydgoskie Dni Bioetyczne pt.: Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgowej”

Wczytywanie danych...

Rejestracja

II Katedra Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Ujeskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 56 53
e-mail: kard.biziel@wp.pl
strona www: kardiologia.biziel.pl

Termin i miejsce

22.04.2017 − Sala Audytoryjna CM UMK w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13/15, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Organizatorzy

Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11, 85-681 Bydgoszcz
http://www.bil.org.pl/

II Katedra Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Ujeskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 56 53
e-mail: kard.biziel@wp.pl
kardiologia.biziel.pl

Tematyka

Konferencja z cyklu Bydgoskie Dni Bioetyczne pt.: Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgowej”, która odbędzie w dniu 22 kwietnia 2017r.

PROGRAM:
1000-1010 – Wprowadzenie
prof. Władysław Sinkiewicz
1010-1030 – Śmierć i etapy życia człowieka w perspektywie teologicznej
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
1030-1050 – Człowiek w obliczu śmierci. Refleksje psychologa
prof. Roman Ossowski
1050-1110 – Dylematy etyczne śmierci mózgowej
dr Tomasz Terlikowski
1110-1130 – Dylematy prawne śmierci mózgowej
dr Małgorzata Chudzińska
1130-1200 – przerwa kawowa
1200-1220 – Śmierć mózgu - spojrzenie lekarza anestezjologa
dr Waldemar Iwańczuk
1220-1240 – Śmierć mózgu - spojrzenie lekarza transplantologa
prof. Zbigniew Włodarczyk
1240-1300 – Śmierć mózgu i śpiączka mózgowa – spojrzenie neuropsychologa
prof. Alina Borkowska
1300-1320 – Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka?
Spojrzenie lekarza neurochirurga
prof. Marek Harat
1320-1340 – Odpowiedzi na pytania

Punkty edukacyjne

Uczestnik konferencji otrzymuje 4 pkt edukacyjne

Specjalizacje

Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia, Transplantologia kliniczna