Zagadnienia Wielodyscyplinarne Medycyny Podróży.Choroby Tropikalne i Pasożytnicze a Zdrowie Międzynarodowe

Wczytywanie danych...

Rejestracja

Divisia Sp. zoo
Poznań
e-mail: biuro@divisia.pl
strona www: http://www.tropiki2017.pl/

Termin i miejsce

15.09.2017 − 16.09.2017 − Centrum Kongresowo- Dydaktyczne UM Poznań, Przybyszewskiego 37a, Poznań, woj. wielkopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr Matylda Kłudkowska
Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. Jerzy Stefaniak

Organizatorzy

Divisia Sp. z o.o.
Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. 781 555 551
e-mail: biuro@divisia.pl
www.divisia.pl

Tematyka

09.00-09.45 Otwarcie Konferencji
CHOROBY TROPIKALNE
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Khaled Basmadji, dr hab. Wacław L. Nahorski, dr Elżbieta Kacprzak
09.45-10.00
„Neglected tropical diseases” leczone w Ośrodku Poznańskim w latach 2000-2017
Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.00-10.15
Epidemia leiszmaniozy skórnej w czasie trwającego konfliktu zbrojnego w Syrii
Prof. dr hab. Khaled Basmadji, Uniwersytet w Aleppo
10.15-10.30
Obraz kliniczny i leczenie malarii mózgowej
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.30-10.45
Trudności diagnostyczne i błędy w postępowaniu w wybranych chorobach tropikalnych i pasożytniczych
Dr hab. Wacław L. Nahorski, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
10.45-11.00
Wirusowe gorączki krwotoczne
Dr Elżbieta Kacprzak, dr Agnieszka Łuczak-Pałka, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
11.00-11.15
Przerwa kawowa
MEDYCYNA PODRÓŻY, ZDROWIE MIĘDZYNARODOWE
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, prof. dr hab. Ryszard Żaba
11.15-11.30
Aktualne trendy w medycynie podróży
Płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni
11.30-11.45
Travel trombosis - czy powinniśmy się obawiać?
Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
11.45-12.00
Problematyka zdrowotna w polityce zagranicznej wybranych krajów Europy
Dr Marek Jędras, MSZ, Warszawa
12.00-12.15
Pielęgnacja skóry w podróży do różnych stref klimatycznych
Prof. dr hab. Ryszard Żaba, Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12.15-12.30
Czy wirus Zachodniego Nilu stanowi zagrożenie dla polskich podróżników?
Dr Matylda Kłudkowska, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
SZCZEPIENIA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH
Sesji przewodniczą: dr Ilona Małecka, dr Paweł Zmora, dr Karolina Mrówka
12.30-12.45
Bezpieczne podróże dziecka - zastosowanie szczepień
Prof. dr hab. Jacek Wysocki, dr Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12.45-13.05
Szczepionki przeciwko nowo pojawiającym się chorobom zakaźnym (Ebola, SARS, MERS, grypa) - przyszłość czy teraźniejszość?
Dr Paweł Zmora, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems Department of Bioprocess Engineering, Magdeburg, Niemcy
13.05-13.20
Jak skutecznie chronić podróżujących do Azji Południowo-Wschodniej przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu?
Dr Karolina Mrówka, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13.20-14.15
Przerwa obiadowa
MEDYCYNA MORSKA, NURKOWA I HIPERBARYCZNA
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Romuald Olszański, dr hab. Piotr Siermontowski, dr Norbert Rehlis
14.15-14.30
Przypadki leiszmaniozy skórnej leczone hiperbarią tlenową
Prof. dr hab. Romuald Olszański, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni
14.30-14.45
Wskazania do leczenia hiperbarią tlenową
Dr hab. Piotr Siermontowski, prof. dr hab. Romuald Olszański, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni
14.45-15.00
Zużycie substratów energetycznych w czasie ekspozycji hiperbarycznej z dekompresji tlenowej
Mgr inż. Dorota Kaczerska, Bydgoska Szkoła Wyższa
15.00-15.15
Wymagania formalne i fachowe personelu medycznego i paramedycznego ośrodków hiperbarycznych
Dr hab. Piotr Siermontowski, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni
15.15-15.30
Czy u dzieci powyżej 1 roku życia może występować odruch nurkowy?
Dr Norbert Rehlis, Port Moresby, Papua – Nowa Gwinea
PREZENTACJA NAJCIEKAWSZYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
Moderator: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
15.30–15.40
Niezwykła manifestacja kliniczna dirofilariozy u pacjentów leczonych w Ośrodku Poznańskim
Dr Matylda Kłudkowska, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
15.40–15.50
O czym zapominamy lub nie chcemy pamiętać przed wyjazdem zagranicznym?
Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
15.50–16.00
Listerioza coraz częstszą przyczyną poronień u kobiet w Syrii
Prof. dr hab. Khaled Basmadji, Uniwersytet w Aleppo
16.00–16.10
Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego po nurkowaniu
Dr hab. Alicja Sekula, Dr Michał Karlik, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
16.10–16.20
Czy przewlekająca się biegunka w przebiegu zarażenia Blastocystis spp. uzasadnia badania w kierunku nabytych niedoborów odporności?
Dr Szymon Nowak, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
16.20–16.30
Zmiany w obrębie gałki ocznej u pacjentów hospitalizowanych w Ośrodku Poznańskim
Dr Łukasz Pielok, dr Szymon Nowak, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
sobota, 16.09.2017
CHOROBY ZAKAŹNE
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, prof. dr hab. Brygida Knysz, dr Łukasz Pielok
09.30-09.45
Zakażenie wirusem Zika - nowe wyzwanie XXI wieku
Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
09.45-10.00
Turystyka seksualna a zagrożenie HIV/ AIDS
Prof. dr hab. Brygida Knysz, Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
10.00-10.15
Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez wielooporne szczepy bakteryjne
Dr Andrzej Trybusz, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
10.15-10.30
Kokcydia jelitowe jako czynnik etiologiczny biegunek u immunokompetentnych osób podróżujących
Dr Łukasz Pielok, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.30-10.45
Czy warto badać pacjentów w kierunku zakażenia WZW typu E
Dr Maciej Bura, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.45-11.00
Przerwa kawowa
CHOROBY PASOŻYTNICZE
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. dr hab. Jerzy Polański
11.00-11.15
Znaczenie chirurgii w leczeniu chorych z bąblowicą wielojamową (alweokokozą)
Prof. dr hab. Jerzy Polański, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.15-11.30
Autochtoniczne inwazje CLM Ancylostoma braziliense w Europie
Prof. dr hab. Anna Okulewicz, Zakład Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
11.30-11.45
Włośnica u ludzi - zagrożenie o zasięgu międzynarodowym
Prof. dr hab. Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie
11.45-12.00
Transmisja zarażenia Toxoplasma gondii w Polsce
Prof. dr hab. Elżbieta Gołąb, Zakład Parazytologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
MEDYCYNA EKSPEDYCYJNA, WYSOKOŚCIOWA I KATASTROF
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, dr hab. Małgorzata Paul
12.05-12.20
Czego (nie) bać się w podróży?
Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12.20-12.35
Problemy zdrowotne long-term travelers na przykładzie żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych
Prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni
12.35-12.50
Czy choroba wysokościowa zawsze towarzyszy wspinaczom podczas ekspedycji w górach wysokich?
Dr hab. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12.50-13.05
Antarktyka - stacja polarna, lodowce - wyobrażenia a rzeczywistość
Mgr Piotr Horzela
13.05-13.20
Medycyna katastrof - odpowiedź nadzwyczajna czy standard ratowniczy?
Dr Magdalena Witt, Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13.20-13.30
Przerwa
CHOROBY PASOŻYTNICZE W OKULISTYCE
Sesji przewodniczą: dr hab. Marcin Stopa, dr hab. Małgorzata Paul, dr hab. Monika Derda
13.30-13.45
Oczne objawy toksoplazmozy – aktualna strategia diagnostyki i leczenia
Dr hab. Marcin Stopa, dr Celina Helak-Łapaj, Klinika Okulistyki z Poddziałem Okulistyki Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13.45-14.00
Zastosowanie nowoczesnych technik immunodiagnostycznych w rozpoznawaniu zarażeń pasożytniczych narządu wzroku
Dr hab. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
14.15-14.30
Czy pełzaki z rodzaju Acanthamoeba stanowią zagrożenie dla osób noszących soczewki kontaktowe?
Dr hab. Monika Derda, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
14.30-14.45
Zamknięcie Konferencji

http://www.tropiki2017.pl/pdf/2017_04_26_tropiki2017_program.pdf

Punkty edukacyjne

tak

Specjalizacje

Choroby zakaźne, Epidemiologia, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna rodzinna, Medycyna transportu, Urologia dziecięca

Dodatkowe informacje

do 30.06.2017 do 10.09.2017 na miejscu
Uczestnicy
350 PLN 400 PLN 450 PLN