Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych

Rejestracja

Wydawnictwo Via Medica
Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
tel. +48 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
strona www: www.vmgroup.pl

Termin i miejsce

13.04.2018 − 14.04.2018 − Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Organizatorzy

Wydawnictwo Via Medica
Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
tel. +48 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
www.vmgroup.pl

Tematyka

Najczęstsze przypadki w praktyce ambulatoryjnej i monitorowaniu leczenia

W programie m.in.:

Klasyczna radiologia u chorych z RZS, ŁZS i ZZSK
TK kręgosłupa szyjnego w RZS i spondyloartropatiach zapalnych
HRCT w diagnostyce choroby śródmiąższowej płuc w wybranych chorobach układowych tkanki łącznej
MRI w diagnostyce wczesnych spondyloartropatii zapalnych
MRI ręki i stopy we wczesnej diagnostyce chorych z RZS
USG stawów w RZS i SpA z uwzględnieniem enthesitis
Praktyczna kapilaroskopia w chorobach układowych tkanki łącznej
Prawidłowa interpretacja badań densytometrycznych
Ciekawe przypadki — trudności i pułapki diagnostyczne

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Komitet naukowy:
Członkowie Sekcji Obrazowej PTR

Termin
13-14 kwietnia 2018 roku

Miejsce
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
aleja Solidarności 1-3, Toruń

Więcej informacji:
www.diagnostyka.viamedica.pl
diagnostyka@viamedica.pl
tel. 58 320 94 94

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że wszystkim uczestnikom Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Specjalizacje

Diagnostyka obrazowa, Geriatria, Medycyna rodzinna, Ortopedia i traumatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Reumatologia

Dodatkowe informacje

Opłata konferencyjna:
— do 31 grudnia 2017 roku - 200 zł
— od 1 stycznia 2018 roku - 260 zł
— na miejscu - 360 zł