Kurs "Antybiotykoterapia empiryczna i celowana w zakażeniach układu oddechowego oraz problemy diagnostyki i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych"

Rejestracja

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, pok 235
al. Racławickie 1
20-059 Lublin
tel. 81 448 52 97
e-mail: joanna.bogusz@umlub.pl
strona www: www.umlub.pl

Termin i miejsce

24.02.2018 − 25.02.2018 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin, woj. lubelskie
24.03.2018 − 25.03.2018 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin, woj. lubelskie
26.05.2018 − 27.05.2018 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin, woj. lubelskie
29.09.2018 − 30.09.2018 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin, woj. lubelskie
27.10.2018 − 28.10.2018 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin, woj. lubelskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Joanna Bogusz
Przewodniczący komitetu naukowego:
dr hab. Alina Olender

Organizatorzy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. 81 528 84 00
www.umlub.pl

Tematyka

Szanowni Państwo

Uniwersytet Medyczny w Lublinie serdecznie zaprasza Lekarzy (szczególnie Lekarzy POZ) na bezpłatne kursy doskonalące w ramach projektu pn. „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tematyki: "Antybiotykoterapia empiryczna i celowana w zakażeniach układu oddechowego oraz problemy diagnostyki i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych"

Prowadzący - dr hab. Alina Olender, prof. dr hab. Anna Malm
Miejsce odbywania kursu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4
Czas trwania - 20 godzin dydaktycznych - kurs dwudniowy
Godziny trwania kursu - 8:00-16:45

Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:
• bezpłatne kursy doskonalące
• małe, 15-osobowe grupy,
• dyplom ukończenia kursu,
• możliwość uzyskania punktów edukacyjnych,
• catering oraz przerwy kawowe,
• możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie bezpłatnych noclegów (już od piątku) dla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu),
• zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich,
• wykorzystanie specjalistycznej aparatury oraz sprzętu medycznego,
• zajęcia wyłącznie w weekendy,
• sale wykładowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Rezerwacji miejsc na danym kursie można dokonywać drogą mailową lub telefonicznie, podając Imię i Nazwisko, nazwę kursu, kontakt telefoniczny oraz preferowany termin, jednak potwierdzeniem udziału w projekcie jest złożenie w Biurze Projektu (pocztą lub osobiście) oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej (wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu):
- formularz zgłoszenia udziału – na wzorze
- oświadczenie uczestnika projektu – na wzorze
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu Lekarza
- zaświadczenie o realizacji POZ (tylko lekarze POZ) – na wzorze


Program kursu

1. Wprowadzenie do zajęć - zasady antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych i stosowania badań mikrobiologicznych
2. Problemy w stosowaniu skutecznej antybiotykoterapii w zakażeniach układu oddechowego (wielolekooporność, alert patogeny, mechanizmy oporności najważniejszych patogenów, znaczenie epidemiologiczne lekooporności)
3. Zakażenia układu oddechowego u dorosłych i dzieci (bakteryjne, wirusowe, grzybicze)
4. Diagnostyka mikrobiologiczna. Kolonizacja a zakażenie. Flora fizjologiczna dróg oddechowych na przykładach – ćwiczenia
5. Streptococcus pyogenes, (inne paciorkowce beta-hemolizujace), Staphylococcus aureus, Moraxella catharralis
6. Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae
7. Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp., wirusy pneumotropowe, zakażenia grzybicze
8. Charakterystyka antybiotyków stosowanych w zakażeniach dróg oddechowych
9. Szczepienia ochronne w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych
10. Rekomendacje antybiotykoterapii zakażeń układu oddechowego
11. Zasady empirycznej, celowanej, deeskalacyjnej i inn. antybiotykoterapii. Metody wykonywania i interpretacji antybiogramów(na przykładach przypadków zakażeń) – ćwiczenia
12. Aktualne problemy zakażeń układu oddechowego w Polsce i na świecie (krztusiec, gruźlica, nowe patogeny)
13. Zasady wyboru antybiotyku – na podstawie antybiogramu i Rekomendacji (przypadki zakażeń)- ćwiczenia
14. Przypadki zakażeń układu oddechowego. Analiza problemów interpretacji wyników mikrobiologicznych – wyboru metody diagnostyki mikrobiologicznej i antybiotykoterapii. Stosowanie szybkich testów diagnostycznych na przykładach (S. pyogenes, grypa) – ćwiczenia
15. Dyskusja, podsumowanie, wnioski. Ocena umiejętności interpretacji badań mikrobiologicznych i zasad stasowania antybiotykoterapii w zakażeniach dróg oddechowych - ćwiczenia

Strona internetowa projektu:
http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/wysokie-kwalifikacje-lekarzy-program-kursow-doskonalacych-/

Punkty edukacyjne

20 punktów edukacyjnych

Specjalizacje

Alergologia, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Gastroenterologia dziecięca, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sportowa, Medycyna szkolna, Mikrobiologia lekarska, Pediatria

Dodatkowe informacje

• bezpłatne kursy doskonalące
• małe, 15-osobowe grupy,
• catering (obiad z dwudaniowy z deserem) oraz przerwy kawowe,
• możliwość zwrotu kosztów dojazdu (szczegółowe warunki określone w regulaminie projektu)
• bezpłatne noclegi w pokojach 2-osobowych ze śniadaniami dla osób spoza Lublina (możliwość rezerwacji miejsca już od dnia poprzedzającego kurs),
• zajęcia wyłącznie w weekendy.